یادواره خانگی (منزل به منزِل یاران) شهید فتحنایی

یادواره خانگی (منزل به منزِل یاران) شهید فتحنایی
یادواره خانگی مراسم خانگی یادواره شهدای شهرستان قدس همزمان با سالروز حماسه نهم دیماه، روز بصیرت و میثاق با رهبری، بزرگداشت شهید فتحنایی و نکوداشت پدر بزرگوارشان که با رون...
بیشتر بخوانید